SB Massages

Praktijkregels

Om een massage, coaching of healing zo soepel mogelijk te laten verlopen gelden de volgende voorwaarden. Als u een afspraak voor een massage, coaching of healing met mij maakt, ga ik er vanuit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

1. Ik ben een preventief masseur, coach of healer. De massages, coaching of healing die ik aan u geef zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. In bepaalde gevallen kan ik besluiten om af te zien van het geven van een massage, coaching of healing en u doorverwijzen naar een arts of specialist.

2. De diploma’s en certificaten die ik heb behaald zijn voor u als cliënt in te zien.

3. Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid die hij/zij tijdens het intakegesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage, coaching of healing zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kan uitvoeren.

5. Vriendelijk wordt verzocht om de mobiele telefoon e.d. uit te schakelen of op stil voor aanvang van de massage, coaching of healing.

6. Ik wil u vriendelijk verzoeken op tijd maar niet te vroeg op uw afspraak te komen. Daar ik geen wachtruimte heb verzoek ik u om maximaal 10 minuten voor de afspraak aan te bellen.

7. De massages, coaching of healing die ik geef hebben niets met erotiek en/of seks te maken.

8. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken, of het zonder bericht niet verschijnen op de afspraak kunnen aan u worden doorberekend.

9. Een cadeaubon of 10-rittenkaart is twee jaar geldig na datum uitgifte, en is niet persoonsgebonden.

10. Restitutie na aanschaf van cadeaubon of 10-rittenkaart is niet mogelijk.

11. Eventuele gegevens die voor tijdens of na de massage, coaching of healing aan mij verstrekt worden, zullen door mij vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit mijn beroepsethiek als zorggever houd ik mij aan een geheimhoudingsplicht.

12. U kunt van mij verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van mijn cliënten ook.

13. Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.

14. Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens de massage, coaching of healing.

15. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaard u dat u mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van de massage, coaching of healing die ik aan u geef.

16. Een massage, coaching of healing kan via een betaalverzoek of contant betaald worden. Een cadeaubon en/of 10-rittenkaart kan via een betaalverzoek of contant betaald worden of per vooruitbetaling middels overschrijving naar rekeningnummer: NL45 KNAB 0255 6178 60 t.n.v. SB Massages o.v.v. cadeaubon of 10-rittenkaart.

17. Aanbiedingen zijn alleen geldig in de aangegeven looptijd en gelden niet i.c.m. andere aanbiedingen.